موسسه خیریه حامی یار بر آنست تا با ارائه خدمات حمایتی و آموزشی به صورت عمومی و تخصصی به کودکان مبتلا به سرطان و خانواده ایشان و همچنین از طریق توسعه و تجهیز مراکز درمانی در استان مرکزی، موجبات تسهیل و تسریع روند درمان کودکان و همچنین آرامش خاطر خانواده ی این عزیزان را فراهم آورد.

x

چشم انداز


چشم انداز:

از جمله آرمان های موسسه خیریه حامی یار می توان به حمایت مالی و بهبود کیفیت زندگی کودکان بیمار، استفاده بهینه از ظرفیت داوطلبان،ارتقاء کیفی بخش های بستری کودکان بیمار و آگاهی بخشی در خصوص بیماری سرطان اشاره کرد که با همت تمامی داوطلبان، عزم بر تحقق آن ها داریم.