موسسه خیریه حامی یار بر آنست تا با ارائه خدمات حمایتی و آموزشی به صورت عمومی و تخصصی به کودکان مبتلا به سرطان و خانواده ایشان و همچنین از طریق توسعه و تجهیز مراکز درمانی در استان مرکزی، موجبات تسهیل و تسریع روند درمان کودکان و همچنین آرامش خاطر خانواده ی این عزیزان را فراهم آورد.

x

آموزش موسیقی حامی یار

آموزش موسیقی حامی یار ✅ برگزاری دوره تخصصی آموزش موسیقی کودک در موسسه خیریه حامی

بیشتر بخوانید