کودکان مبتلا به بیماری سرطان می توانند راحت درمان شوند

x

مشاوره تحصیلی


مشاوره تحصیلی

تیم روانشناسی مجرب در کنار تیم آموزشی در ساعات مدرسه می باشد و برنامه درسی برای کودکان بیمار با توجه به شرایط هر کودک تدوین خواهد شد.
همچنین کارگاه های هفتگی برای والدین با موضوعات مفید و کاربردی برگزار می شود.
مشاوره های فردی رایگان به کودکان خانواده های نیازمند ایشان ارایه می شود.