کودکان مبتلا به بیماری سرطان می توانند راحت درمان شوند

x

ارتباط با بخش های بستری


ارتباط با بخش های بستری

هر کودک بستری با بیماری مزمن و سخت درمان در بیمارستان امیرکبیر اراک، پس از شناسایی و انجام مصاحبه حضوری، دارای پرونده مجزا در مدرسه بیمارستان خواهد شد و نیاز سنجی صورت خواهد گرفت.

کادر مدرسه بیمارستان با بخش های بستری کودکان در ارتباط بوده و هر روز با آگاهی از تعداد کودکان بستری و شرایط آنان و ضمن ارتباط مستمر با پزشک معالج و مدرسه کودک، آموزش تحصیلی ایشان انجام میشود.

همچنین هر روز هفته، کلاس های مختلف اوقات فراغت در بخش بستری کودکان برگزار می شود.