کودکان مبتلا به بیماری سرطان می توانند راحت درمان شوند

x

آموزش تحصیلی


آموزش تحصیلی

در این راستا با عقد تفاهم نامه فی ما بین موسسه خیریه حامی یار و اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی؛ با همکاری معلمین رسمی آموزش و پرورش که اعلام داوطلبی نموده اند، آموزش تحصیلی کودکان در تمامی مقاطع تحصیلی بصورت فردی صورت می‌پذیرد.

_ _کودکان دارای پرونده در مدرسه بیمارستان، به گروه های چند نفره تقسیم بندی شده و برای هر گروه یک پشتیبان مسئول پیگیری امور تحصیلی دانش آموزان خواهد بود.

_ به منظور ایجاد جذابیت و تنوع در محیط بیمارستان و بالا رفتن سطح یادگیری
و کمک به انتقال و ادامه آموزش در منزل، از سیستم آموزشی مدرن و محتوا های آموزشی الکترونیک بهره میگیریم